This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • Jan Kunst & Wetenschap-Tijdlijn
  Jan Kunst Wetenschap-Tijdlijn Grottekening (prehistorie) De mensen deze tijd leefden groepen die rondtrokken. Het waren nomaden. Tot 10.000 Chr. zochten naar voedsel jaagden dieren. gebruikten daarbij bijvoorbeeld stenen speer- pijlpunten (werktuigen wapens)....
  schreuder140
  807 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger