This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • Corrents Ètiques
  Quatre alumnes de 1r de Batxillerat de Ciències Tecnològiques i Ciències de la Salut de Florida Secundària hem fet aquest eix cronològic amb les corrects ètiques que estem treballant a classe, i amb els seus filòsofs més representatius....
  Filosofosf ...
  444 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger