This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

 • EIX CRONOLÒGIC
  EIX CRONOLÒGIC Partenó Discòbol Laocoont Colisseu August prima porta Panteó Sant Climent Taühll Crist Batlló període arcaic període clàssic període helenístic art grec art romà període republicà període imperial període decadència art romànic art gòtic...
  nerea61195
  403 Views
  Rating:
  open | compare
 •  
  UD 5. CATALUNYA I ESPANYA AL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ ...
  CATALUNYA ESPANYA SEGLE XIX: CONSTRUCCIÓ D'UN RÈGIM LIBERAL Carles declara guerra França Tractat Fontainebleau motí d’Aranjuez abdicacions Baiona revolta popular guerra del Francès pepa (primera constitució espanyola) Tractat Valençay Pronunciamiento del coron...
  nerea61195
  142 Views
  Rating:
  open | compare
 •  
  Cronologia de Socials
  Cronologia Socials Carles declara guerra França Miguel Godoy s'alia amb Napoleo per enfrontar-se amb Gran Bretanya Tractat Fontaineblau Martiri d'Aranguez Abdicacions Baibona Revolta més popular Madrid Tractat Valençay Constitució Pepa Trienni Liberal España o...
  nerea61195
  10 Views
  Rating:
  open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
 • Your timeline on your own website?
  Please contact us.
 • TimeRime more and more popular
  Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger