This website shuts down on the 31st of December 2016, after which it will no longer be available.
Login or register

  • ActiZ 2011
    Digitaal jaarverslag ActiZ 2011...
    RedactieAc ...
    64 Views
    Rating:
    open | compare
  • Scheiden wonen en zorg
    De ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg heeft veel invloed op het beleid van zorgorganisaties. De woonwensen van cliënten veranderen en ouderen blijven langer thuis wonen. Daarnaast heeft de zorgsector te maken met bezuinigen. Deze tijdlijn laat ...
    RedactieAc ...
    7669 Views
    Rating:
    open | compare
  • Kernwaarden ActiZ
      De nieuwe kernwoorden GEDREVEN, STEVIG en ONDERNEMEND zijn gekozen. Deze woorden moeten gaan inbedden binnen de organisatie.   Een jaar lang gaan we in 6 kerngroepen hieraan werken. De deelnemers van de kerngroepen zijn medewerkers van ActiZ, die actief een ...
    RedactieAc ...
    433 Views
    Rating:
    open | compare
  •  
    Digitaal jaarverslag 2012
    Digitaal jaarverslag 2012 Pact van Garderen zorgvraag stijgt financiële personele middelen krimpen. Vertegenwoordigers van zorgverleners uit eerstelijnszorg willen hun verantwoordelijkheid nemen en een belangrijke bijdrage aan oplossing van deze problematiek g...
    RedactieAc ...
    26 Views
    Rating:
    open | compare
  • ActiZ en hervormingen langdurige zorg
    ActiZ hervormingen langdurige zorg ActiZ lanceert het Deltaplan ouderenzorg Een fundamentele organisatiewijziging van langdurige zorg noodzakelijk zorg voor ouderen toegankelijk betaalbaar houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan politiek samenleving in het ...
    RedactieAc ...
    12562 Views
    Rating:
    open | compare
  • IJkpunten op de route naar de jaarambitie 2016
    Terugkijkend op de reis die we hebben afgelegd op weg naar het beleidsplan 2016, ziet die weg er uit alsof het niet anders had kunnen lopen. Toch zijn er wel degelijk momenten geweest waarop we in de vereniging bepalende keuzes hebben gemaakt voor het huidige ...
    RedactieAc ...
    57 Views
    Rating:
    open | compare
Login


Search timeline

Advanced search...

TimeRime news
  • Your timeline on your own website?
    Please contact us.
  • TimeRime more and more popular
    Number of accounts and pro solutions keep on growing.
 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger