This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

De Architectura Libri Decem

Print this page

1649
Een van de bekendste boeken over architectuur is De Architectura, geschreven door de Romeinse architect Marcus Vitruvius Pollio.

De Architectura Libri Decem / Tien boeken over architectuur-

 Een beroemd architectuurtraktaat - 

Een van de bekendste boeken over architectuur is De Architectura, geschreven door de Romeinse architect Marcus Vitruvius Pollio. Van dit ruim 2000 jaar oude traktaat zijn talloze edities verschenen die tot op heden architecten en stedenbouwkundigen tot inspiratie dienen. Een Nederlandse vertaling van de volledige tekst kwam pas in de twintigste eeuw beschikbaar.

De Architectura Libri Decem / Tien boeken over architectuur

Vitruvius voltooide De Architectura omstreeks 25 voor Christus. Het is daarmee het oudste compleet overgeleverde traktaat over architectuur van de klassieke Griekse en Romeinse oudheid. In tien overzichtelijke hoofdstukken bespreekt Vitruvius veelzijdige onderwerpen zoals stedenbouw, woonhuizen, zuilorden, bouwmateriaal en militaire architectuur. Door deze indeling leverde Vitruvius een uiterst praktisch handboek. Het traktaat is vooral bekend geworden door de drie eigenschappen die Vitruvius voor goede architectuur definieerde: firmitas (kracht/stevigheid), utilitas (nut) en venustas (schoonheid).

In 1649 bracht de Amsterdamse uitgeverij van Louis Elsevier een Vitruvius-editie uit waarbij de oorspronkelijke Latijnse tekst van De Architectura werd bewerkt. Het is door diverse auteurs van aanvullingen en commentaar voorzien. Zo is het aangevuld met een beroemd traktaat van de Italiaanse renaissance-architect Alberti over schilderkunst. Op deze titelpagina geeft een gravure een ge?dealiseerd beeld van een bouwproject uit de tijd dat De Architectura ontstond. Op de voorgrond overlegt keizer Augustus als opdrachtgever met Vitruvius over een ontwerptekening. Op de achtergrond is een klassiek gebouw in uitvoering.

Literatuur
-A. Bodar, 'Vitruvius in de Nederlanden', in: Bouwen in Nederland. Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1984, Delft 1985, p. 55-95
-T. Peters, Handboek Bouwkunde. Vitruvius, Amsterdam 1997

 


This timeline
NAI 101 markante stukken
Jaap Joziasse
Rating:
Views: 6686
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger