Login or register

levenswijze van jagers en verzamelaars

Print this page

-4000000 - -9000
levenswijze van jagers en verzamelaars

 

de jagers en verzamelaars leefden als nomaden. in groepen van 20-30 man.

het is vrijwel zeker dat ze handel dreven., ze ruilden ivoor vuursteen en schelpen.

verdeelde taken: mannen jagen, gereedschappen maken. vrouwen: voedsel verzamelen, op de kinderen passen, huiden schoonmaken en het vuur brandend hielden.

 

 


This timeline
marithaasnoot
marit haasnoot
Rating:
Views: 307
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger