This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

UOC Història I - PAC2 - Mòduls 3, 4 i 5

Print this page

— INTRODUCCIÓ  —

 

La línia cronològica mostrada a continuació correspon a la Fitxa de Lectura Núm. 2 de l'assignatura d'Història de l'Àsia oriental I (UOC). L'àmbit d'aquesta segona Fitxa de Lectura es centra en els mòduls 3, 4 i 5 de l'assignatura, els quals corresponen al període:

 

Inici:  Època dels Tres Regnes (després de la caiguda de la dinastia Han)
Fi:      La fi de la dinastia Song (finals del s. XIII)

La present línia temporal està realitzada a partir del contingut que es pot trobar en la següent font bibliogràfica:

 

FOLCH i FORNESA, D. (2005) Història de l'Àsia oriental I: els imperis de l'Àsia oriental (2a Ed., Mòduls 3, 4 i 5) Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


 
This timeline
UOC Història I - PAC2 - Mòduls 3, 4 i 5
jram7941
Rating:
Views: 43
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger