Login or register

Àsia Oriental: desunió, reunificació imperial, i la Xina dels Song

Print this page

Fitxa de lectura dels mòduls 3, 4 i 5 de l'assignatura Història de l'Àsia Oriental I: els imperis de l'Àsia Oriental, dins la Llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental.

Professor responsable: Ander Permanyer Ugartemendia.

Alumne: Francesc Quilis i Gómez.

Curs 2011-2012 2n. semestre.


 
This timeline
Àsia Oriental: desunió, reunificació imperial, i la Xina dels Song
fquilis
Rating:
Views: 19
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger