This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Liña do tempo. Melanie M.L. 4ºA

Print this page

Para empezar hai que saber o que foi a Guerra Fría. 

A Guerra Fría foi un período que transcorreu entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a desaparición da Unión Soviética (1991). 

Durante esta época o mundo estivo dividido en dous bloques; 

-Estados Unidos que dirixia un bloque capitalista e democrático

-E a URSS, que dirixia o bloque comunista. 

 


 
This timeline
Liña do tempo. Melanie M.L. 4ºA
Melania123
Rating:
Views: 31
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger