This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

De schooloorlog als breekpunt in de Belgische politiek(1879-1884)

Print this page

De vrijheid van onderwijs stond expleciet in de Belgische grondwet van 1831. Maar onderwijs bleef toch in handen van de Katholieken. Daarom ontstonden er spanningen tussen de liberalen en de katholieken. Maar het bleef toch in handen van de katholieken, want zij waren degenen die zich reeds in de Middeleeuwen  bezighielden met de organistaie van onderwijs


 
This timeline
De schooloorlog als breekpunt in de Belgische politiek(1879-1884)
burak12
Rating:
Views: 70
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger