This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Geschiedenisperiodes

Print this page

De geschiedenis van de mens is opgedeeld in verschillende periodes. Deze worden op een tijdlijn weergegeven zodat het heel gemakkelijk is om ze aan te duiden en om verschillende data erop te plaatsen. Elke periode start en eidigt met een scharniergebeurtenis.

 

Wij gebruike een Westerse indeling. In andere werelddelen wordt er met een andere periode-indeling gewerkt.

 

Een tijdlijn in van groot belang in het secundair onderwijs. In elke les komt een situering in tijd aan bod en een tijdlijn maakt het voor de leerlingen veel overzichtelijker. Zo kunnen ze een gebeurtenis direct in de juiste periode plaatsen.


 
This timeline
Geschiedenisperiodes
elienvdb
Rating:
Views: 2112
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger