This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Assentijdtheorie van Jaspers en Eisenstadt 1949

Print this page

Volgens filosoof Karl Jaspers  zijn de huidige wereldreligies en de filosofie ongeveer tegelijk in het eerste millenium voor Christus ontstaan. In geografisch ver van elkaar verwijderde delen van de aarde (China, India, het Midden-Oosten en Griekenland) zijn toen nieuwe denksystemen en religies ontstaan die ons denken vandaag nog sterk beïnvloeden. Ongeveer gelijktijdig kwamen er tussen 800 en 200 voor Christus de filosofie in Griekenland, het monotheïsme in Israel, Zarathoestra in Perzië, Lao-Tse (Taoïsme) en Confucianisme in China, het jaïnisme en het boeddhisme in India en ook een heroriëntering binnen het Hindoeïsme met de Upanishaden. Het spilpunt daarvan lag rond het jaar 500 voor Christus. Voor Jaspers de belangrijkste as of religieuze en filosofische spil in de wereldgeschiedenis. Christendom en Islam zijn natuurlijk van latere datum, maar wel allebei verwant met het Jodendom. De religieuze voorstellingen van de mens van voor de assentijd spreken ons niet meer aan en zijn voor ons dood geworden, terwijl de axiale religies voor mensen vandaag nog altijd normerend zijn in hun omgang met het sacrale.

 


 
This timeline
Assentijdtheorie van Jaspers en Eisenstadt 1949
Ronald Sledsens
Rating:
Views: 137
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger