Login or register

LES ETAPES DE LA HISTÒRIA

Print this page

La història de la humanitat comença, naturalment, quan apareixen les primeres persones. D'això fa molt de temps, quasi tres milions d'anys. És per aquesta raó que els historiadors occidentals han dividit la història en cinc fragments que anomenem etapes o edats.


 
This timeline
LES ETAPES DE LA HISTÒRIA
Arantxa Patino
Rating:
Views: 838
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger