Este sitio web se detendrá el 31 de agosto de 2017, a continuación, la página web ya no se visitan.
Registrese o login

De Nederlandse verzuiling

Imprimir esta pagina

Zo rond de jaren ’60 begon de verzuiling te verdwijnen. In 1956 stemde 72 procent van de kiezers ‘verzuild’ (ze stemden op de partij die bij hun zuil hoorde). In 1998 stemde nog maar 40 procent verzuild. Het aantal zwevende kiezers, mensen die vlak voor de verkiezingen nog niet wisten wat ze zouden gaan stemmen, nam dus toe. In 1971 had 10 procent van de kiezers zijn stemkeuze bepaald in de laatste dagen voor de verkiezingen. In 1994 was dit opgelopen tot 25%. Wat waren de oorzaken hiervoor? Ten eerste was er de internationalisering. De invloeden van de modernisering en de massacultuur vanuit vooral de Verenigde Staten was niet te stoppen. Met de komst van de televisie konden mensen beelden ontvangen uit de hele wereld. Men ging ook steeds meer kijken naar programma’s van de andere zuilen. De kijkers ontdekten dat de programma’s helemaal niet zo ‘gevaarlijk’ waren als men dacht. Door de groei van het aantal auto’s steeg de mobiliteit. Daardoor konden mensen meer in contact komen met andere zuilen. De komst van de verzorgingsstaat zorgde ook voor ontzuiling. Iedereen had nu recht op een financiële bijstand. Daardoor werd de mens onafhankelijker van kerken, vakbonden en andere verzuilde instellingen, omdat zij niet meer voor het geld zorgden. Tenslotte was er de TROS, de ontzuilde omroep. Zij richtte zich op het totale publiek. De programma’s hadden geen boodschap en weinig diepgang. Het bleek aan te slaan en de TROS kreeg steeds meer leden en werd één van de grootste omroepen.


 
Esta linea de tiempo
De Nederlandse verzuiling
Mijn Geschiedenis Sok
Reconocimiento:
numero de visitas: 13
Buscar en linea de tiempo

Busqueda avanzada...

 

© TimeRime bv 2015
Realizacion tecnica:
agencia web hoppinger